รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1018090165
รหัส Smis 8 หลัก : 18010176
รหัส Obec 6 หลัก : 090165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองต่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNONGTO
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 บ้านบ้านหนองต่อ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 087-161-0130
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 28 ตุลาคม 2493
อีเมล์ : bannongtoschool@gmail.com , administrator@bannongtoschool.ac.th , info@bannongtoschool.ac.th
เว็บไซต์ : www.bannongtoschool.ac.th
Facebook : โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
กลุ่มโรงเรียน : หันคา 1
อปท. : หันคา
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. : 47 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ : 6 กม.

 

หากมีข้อเสนอแนะ ติชม สอบถาม กรอกข้อมูลของท่านด้านล่าง