โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ตั้งอยู่ที่  หมู่ 6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
เว็บไซต์   www.bannongtoschool.ac.th
E-mail  bannongtoschool@gmail.com

หากมีข้อเสนอแนะ ติชม สอบถาม กรอกข้อมูลของท่านด้านล่าง