ฐานการเรียนรู้ ผ้าปักมือสื่อภูมิปัญญาไทย
ฐานการเรียนรู้ ดอกไม้สร้างฝัน..สร้างสรรค์อาชีพ
ฐานการเรียนรู้ ผูกผ้ามีสไตล์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน
ฐานการเรียนรู้ ลานธรรมนำชีวี
ฐานการเรียนรู้ เรือนเพาะรัก
ฐานการเรียนรู้ สองบ่อพอเพียง
ฐานการเรียนรู้ อ่านคล่องเขียนดีชีวีสุขสันต์
ฐานการเรียนรู้ ไม้ประดับทำเงิน